Introdució de la col·lecció Bueler-Bernard

La impressionant col·lecció Bueler-Bernard està formada per més de 800 obres d’art, pintures i impressions, però també hi ha objectes tridimensionals. Se centre en l’art modern amb un nucli metafísic a partir de l’any 1945 fins a l’actualitat. A més, la col·lecció conté una esplèndida obra de pintura de bodegons. La majoria de les obres són d’origen espanyol i holandès, però la col·lecció compta amb un ressò internacional important, ja que el patrimoni artístic s’estén molt més enllà de les fronteres.

Els artistes representats es poden veure en centenars de museus i en altres col·leccions importants arreu del món. A més, moltes de les obres es poden considerar els pilars de les carreres personals dels artistes.

Veure la nostra col·lecció d'ART MODERN

Veure la nostra col·lecció de BODEGÓ

Tant aviat com s’aconsegueixin més drets d’imatges, la col·lecció online augmentarà, per tant, torneu-nos a visitar!